ανακύκλωση μετάλλων ανακύκλωση αλουμινίου μπρούντζου ορειχαλκου

Portfolio

Ανακύκλωση σκραπ | ανακυκλωση σκραπ μεταλλων

 • ανακυκλωση σκραπ | μετάλλων
  ανακυκλωση σκραπ | μετάλλων

  Ανακυκλωση σκραπ – Πλεονεκτήματα – Scrap

  • Τί είναι η ανακύκλωση; ανακυκλωση σκραπ

  Ανακύκλωση σκραπ είναι η διαδικασία της συστηματικής συλλογής, διαλογής και επαναφοράς των χρήσιμων υλικών από τα απορρίμματα στον κοινωνικό και οικονομικό κύκλο ζωής. ανακυκλωση σκραπ

  Η ανακύκλωση σκραπ περιλαμβάνει όλα τα μέτρα για την ανάκτηση αυτών των υλικών και την προώθησή τους στη διαδικασία παραγωγής νέων προϊόντων που δημιουργούνται μέσα από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων προϊόντων. ανακυκλωση σκραπ

  Άλλοτε τα υλικά αυτά χρησιμοποιούνται και πάλι για τον ίδιο σκοπό (π.χ. παλιά κουτάκια αλουμινίου και γυάλινες φιάλες ξαναγίνονται κουτιά ή φιάλες) και άλλοτε τα παλιά υλικά μετατρέπονται σε τελείως διαφορετικά και νέα προϊόντα. ανακυκλωση σκραπ

  ανακυκλωση σκραπ

  • Ποια τα πλεονεκτήματα; ανακυκλωση σκραπ

  Τα σημαντικότερα οφέλη της ανακύκλωση σκραπ είναι: ανακυκλωση σκραπ

  • Η μείωση του όγκου και του βάρους των απορριμμάτων
  • Η εξοικονόμηση χώρου ανακυκλωση σκραπ
  • Η μείωση του κόστους συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των απορριμμάτων
  • Η εξοικονόμηση πρώτων υλών, ενέργειας και νερού ανακυκλωση σκραπ
  • Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε βιομηχανίες και προγράμματα ανακύκλωσης
  • Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των κινδύνων για τη δημόσια υγεία
  • Η ευκαιρία που δίνεται σε όλους τους πολίτες να δράσουν για το περιβάλλον

  Για παράδειγμα η ανακύκλωση σκραπ αλουμινίου ανακυκλωση σκραπ

  • καταναλώνει 95% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τη παραγωγή αλουμινίου από βωξίτη
  • δημιουργεί 95% λιγότερη ατμοσφαιρική ρύπανση και 97% λιγότερη ρύπανση νερού

  Ενώ ανακυκλώνοντας 1 κιλό αλουμίνιο εξοικονομούνται:

  • 8 κιλά βωξίτη ανακυκλωση σκραπ
  • 4 κιλά χημικών προϊόντων και
  • 14 κιλοβατώρες ενέργειας

  Tι είναι το Scrap; ανακυκλωση σκραπ

  Scrap είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα ανακυκλώσιμα υλικά που έχουν απομείνει από κάθε τρόπο κατανάλωσης του προϊόντος, όπως τα τμήματα των οχημάτων. Συχνά συγχέονται με τα απορρίμματα-θραύσματα.

  ανακύκλωση σκραπ ανακυκλωση σκραπ

δείτε την σελίδα

Random Portfolio

ALL scrap kitsas ανακύκλωση αλουμινίου χονδρικό εμπόριο μετάλλων scrap | ανακυκλωση χαλκου