ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Posted at 7 Σεπτεμβρίου, 2012 | By : | Categories : | 0 Comment

ψυγεία αλουμινίου

Αποτελείται από καθαρισμένα ψυγεία αλουμινίου – χαλκού ή/και αλουμινένια πτερύγια σε χάλκινες σωληνώσεις, απαλλαγμένα από ορειχάλκινες σωληνώσεις, σίδερα και λοιπές προσμίξεις.
ΨΥΓΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Leave a Comment

ALL scrap kitsas ανακύκλωση αλουμινίου χονδρικό εμπόριο μετάλλων scrap | ανακυκλωση χαλκου